Training Program on Resource Mobilization

May 5th, 2022|

सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति ५ दिने श्रोत परिचालन तालिम आज सम्पन्न भएको छ। उक्त तालिम अवधिभर संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति कसरी संस्थासँग भएको श्रोत र साधनको पहिचान गरी अधिकतम प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ भन्ने [...]

Go to Top